Sharethis:

Order Now!

To Order


Healing Developmental Trauma presents a comprehensive exploration . . . . Seasoned clinicians Larry Heller and Aline LaPierre weave a rich and coherent synthesis of childhood development in the pioneering tradition of Wilhelm Reich, Erik Erikson, and Alexander Lowen. This well-organized, valuable book offers easy-to-understand tools for all of us who are seeking a better understanding of our fundamental conflicts.


Healing Developmental Trauma provides clear guidance to help us hold, with knowledge and self-compassion, a vital and accessible map supporting emotional maturity and psycho-spiritual growth.

Peter A Levine, PhD, author of In an Unspoken Voice: How the Body Releases Trauma and Restores Goodness and Waking the Tiger: Healing Trauma


Available Now!

CRASH COURSE
A Self-healing Guide
To Auto Accident Trauma & Recovery


 

Udviklingstraumer

Hvordan udviklingstraumer påvirker selvregulering,
selvbillede og evnen til kontakt

Laurence Heller Ph.D.
Aline LaPierre Psy.D.

 

Beskrivelse:

Udviklingstraumer påvirker et menneskes selvregulering, selvbillede og evne til kontakt. Forfatterne til denne bog beskriver, hvordan tidlige traumer hæmmer evnen til kontakt med sig selv og andre, og hvordan følgerne i form af nedsat vitalitet ligger som en skjult dimension bag de fleste psykologiske og mange fysiologiske problemer. 

Laurence Heller og Aline LaPierre viser, at de fleste emotionelle problemer kan føres tilbage til fem biologisk baserede organiserende principper: behovet for kontakt, afstemning, tillid, autonomi og kærlighed/seksualitet. Forfatterne introducerer den NeuroAffektive Relationelle Model (NARM), en metode, der integrerer en kropslig og psykologisk tilgang i behandlingen af lavt selvværd, skam og konstant selvkritik. NARM inddrager en persons fortid, men lægger vægt på at arbejdemed det nuværende øjeblik og fokusere på klientens styrkesider, ressourcer og resiliens med det formål at integrere den oplevelse af kontakt, som er afgørende for kroppen, psyken og evnen til at relatere til andre mennesker.  

”De garvede klinikere Larry Heller og Aline LaPierre skaber en sammenhængende teori om barnets udvikling i traditionen fra de gamle pionerer Wilhelm Reich, Erik Erikson og Alexander Lowen. De giver os letforståelige redskaber, der udvider forståelsen af vores grundlæggende konflikter. Behandling af udviklingstraumer er en veloplagt og tilgængelig kortlægning, der kan bruges til at støtte emotionel modenhed og psykologisk og spirituel vækst.

Peter A. Levine, forfatter til Den tavse stemme. Hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære samt Væk tigeren. Helbredelse af traumer.


Book: HEALING DEVELOPMENTAL TRAUMA:
How Early Trauma Affects Self-Regulation, Self-Image, and the Capacity for Relationship

Authors: Laurence Heller Ph.D. and Aline LaPierre Psy.D

Language: Danish
ISBN-13: 9788741257631
Number of pages: 335
Publisher: Polity
Binding: Book booklet
Published: 04-02-2014
Ed. / Run: 1
Original language: English
ISBN10: 8741257634

 

Back to top


Website Contact: Victor Osaka